Oznamy na 5. pôstnu nedeľu 18.3.2018

Slávime piatu pôstnu nedeľu.Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Pán Boh zaplať za každý milodar. Viac sa o zbierke dozviete z letákov, ktoré nájdete v predsieni na letákoch.
Aj dnes o 14.00 bude tu v kostole krížová cesta. Modliť sa budú deti, preto zvlášť ich pozývam.
Po svätej omši o 9.30 bude dnes v kostole krátke stretnutie prvoprijímajúcich detí. Ďalšie stretnutie bude v nedeľu 8. apríla.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00. Večerná nebude.
Aj v piatok bude svätá omša ráno o 7.00. Večer od 18.00 do 19.00 bude v našej farnosti spoločná svätá spoveď pred veľkonočnými sviatkami. Využite túto príležitosť. V meste sa bude spovedať na budúcu nedeľu, potom aj v pondelok a v utorok, podrobnosti vyhlásim budúcu nedeľu.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania Soblahovská ulica.
V dňoch 11. a 12. mája organizujeme z našej farnosti výlet do Maďarska. Navštíviť by sme mali Ostrihom a Budapešť. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na fare alebo v sakristii, alebo u p. Agáty Rehákovej. Pri zápise treba dať zálohu 50,- €.
Centrum pre rodinu pozýva dnes o 16.00 do svojich priestotrov na Farskej 12, na Tvorivé dielne s veľkonočnou tématikou. Centrum ďalej pozýva na prednášku prof. MUDr. Jozefa Mikloška, PhD. s názvom “Význam raného detstva pre duševné zdravie, korene problémov a riešenia”. Prednáška sa uskutoční 19. marca 2018 o 17:00 v refektári Piaristického gymnázia. Počas prednášky bude zabezpečené stráženie detí.
Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa, na svätú omšu si treba priniesť bahniatka alebo iné ratolesti na požehnanie.
Na budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Hodiny si treba posunúť o hodinu dopredu.