Oznamy na 3. pôstnu nedeľu 4.3.2018

Slávime štvrtú pôstnu nedeľu. Všetkých Vás dnes pozývam na farskú krížovú cestu, ktorá bude na Skalke o 15.00. Tu od kostola pôjde o 14.30 autobus, dovezie nás tam i späť. O 14.00 krížová cesta tu v kostole nebude. Bude až v piatok o 16.45. Zároveň v piatok pozývam deti na sv. omšu, budeme pri nej spievať. Stretneme sa o 16.45 na chóre. Zvlášť pozývam prvoprijímajúcich.
Po svätej omši o 9.30 bude dnes v kostole krátke stretnutie prvoprijímajúcich detí. Pozývam ich aj na budúci týždeň.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00. Večerná nebude.
Prosím, aby ste na fare alebo v sakristii nahlásili chorých alebo starých na svätú spoveď pred veľkonočnými sviatkami. Spovedať ich budem na budúcu sobotu dopoludnia.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania ulica J. Zemana.
Úmysly svätých omší sú už zapísané až do konca júna. Zapisovať na sväté omše budem teda až v júni, na druhý polrok, ak chce niekto dať na svätú omšu bez dátumu, môže.
V dňoch 11. a 12. mája organizujeme z našej farnosti výlet do Maďarska. Navštíviť by sme mali Ostrihom a Budapešť. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na fare alebo v sakristii, alebo u p. Agáty Rehákovej. Pri zápise treba dať zálohu 50,- €.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Pán Boh zaplať za každý milodar. Viac sa o zbierke dozviete z letákov, ktoré nájdete v predsieni na letákoch.
Na budúcu nedeľu 18.3.2018 o 16:00 pozýva Centrum pre rodinu do svojich priestorov na Farskej 12, na Tvorivé dielne s veľkonočnou tématikou.