Oznamy na 3. pôstnu nedeľu 4.3.2018

Slávime tretiu pôstnu nedeľu.V pôstnom období sa v kostole spoločne modlievame pobožnosť krížovej cesty. V piatok o 16.45 a v nedeľu o 14.00. Nájdime si čas aj na tieto pobožnosti. Na budúcu nedeľu Vás zvlášť pozývam na krížovú cestu na Skalku o 15.00. O 14.30 pôjde tu od kostola autobus.
Po svätej omši o 9.30 bude dnes v kostole krátke stretnutie prvoprijímajúcich detí. Pozývam ich aj na budúci týždeň.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00. Večerná nebude.
V sobotu pozývam deti na faru, na „Dielničky“. Začíname o 16.30.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania Záhumenská ulica.
Úmysly svätých omší sú už zapísané až do konca júna. Zapisovať na sväté omše budem teda až v júni, na druhý polrok, ak chce niekto dať na svätú omšu bez dátumu, môže.
V dňoch 11. a 12. mája organizujeme z našej farnosti výlet do Maďarska. Navštíviť by sme mali Ostrihom a Budapešť. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na fare alebo v sakristii, alebo u p. Agáty Rehákovej.