Oznamy na 2. pôstnu nedeľu 25.2.2018

Slávime druhú pôstnu nedeľu. Po svätej omši o 9.30 bude dnes v kostole krátke stretnutie prvoprijímajúcich detí. Pozývam ich aj na budúci týždeň.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
V novom týždni bude prvý piatok v mesiaci marec, spovedať budem v stredu, vo štvrtok a v piatok hodinu pred svätou omšou. Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, v piatok po svätej omši bude prvopiatková pobožnosť.
Sobota bude tiež prvá v mesiaci, o 6.45 bude pred sv. omšou pobožnosť k fatimskej Panne Márii.
V pôstnom období sa v kostole spoločne modlievame pobožnosť krížovej cesty. V piatok o 16.45 a v nedeľu o 14.00. Nájdime si čas aj na tieto pobožnosti.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania Legionárska ulica.
Počas pôstneho obdobia Vás pozývam aj na krížovú cestu na Skalku
ktorá sa koná vždy o 15.00 v nedeľu v areáli krížovej cesty. Viac informácií je na výveske. Naša farnosť bude mať krížovú cestu na Skalke na 4. pôstnu nedeľu.
Úmysly svätých omší sú už zapísané až do konca júna. Zapisovať na sväté omše budem teda až v júni, na druhý polrok, ak chce niekto dať na svätú omšu bez dátumu, môže.
Na budúcu sobotu 3.3.2018 pozýva Centrum pre rodinu Trenčín na Korčuľovanie rodín z deťmi v čase 17:00 – 18:00 na Zimnom štadióne P. Demitru.