Oznamy na 3. nedeľu v období cez rok 21.1.2018

Slávime tretiu nedeľu v období cez rok.

V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V sobotu pozývam deti na „Dielničky“. Stretneme sa o 16.30 na fare.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania Soblahovská ulica.
Mladí muži, ktorí cítia povolanie na kňazstvo a chceli by študovať teológiu, môžu podať prihlášku do kňazského seminára v Nitre. Viac informácií je na farskom úrade. Modlime sa za duchovné povolania.
Piaristické gymnázium v Trenčíne pozýva verejnosť, najmä rodičov a žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25.1.2018 vo štvrtok v čase od 10h. do 15.h. Bližšie informácie na webovej stránke školy.
Od 16. februára 2018 bude v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej ulici opäť prebiehať kurz Manželské večery, určený pre všetky manželské páry, ktoré chcú svoje manželstvo osviežiť a posilniť. Bližšie informácie a možnosti prihlásenia nájdete na webovej stránke Centra pre rodinu a na výveskách.Centrum ďalej pozýva na prednášku s názvom Naplňovanie potrieb v manželstve, ktorá sa uskutoční v pondelok 22. januára 2018 o 17:00 v refektári Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého. 
V sobotu 27.1.2018 o 15.00 sa v piaristickom kostole uskutoční blok prednášok na tému: „Zastavme zlo z Istanbulu.“ Prednášajúcim bude kňaz Marián Kuffa, predseda Inštitútu Krista Veľkňaza a ďalší. Podrobnosti sú na výveske.
Liturgický kalendár:
st: spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
št: sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
pi: spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov