Oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny 31.12.2017

Slávime Nedeľu Svätej Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa. Je dnes aj svätého Silvestra, posledný deň roka. Podvečer o 17.00 bude ďakovná pobožnosť, pri ktorej vyhlásim farskú štatistiku.

Zajtra sa slávnosťou Bohorodičky Panny Márie začína nový rok 2018. Sväté omše budú tak ako v nedeľu.
V ostatných dňoch budú sväté omše tak ako bývajú. V stredu poklona nebude.
Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, ktorých mesačne navštevujem.
V novom týždni bude aj prvý piatok, spovedať budem pol hodinu pred svätými omšami.
V piatok bude po omši prvopiatková pobožnosť.
Sobota bude slávnosťou Zjavenia Pána, Troch kráľov. Sv. omše budú ako v nedeľu. Požehnáva sa pri nich trojkráľová voda, tú si potom môžete zobrať a pokropiť ňou svoje príbytky. Tí čo majú záujem o požehnanie domu či bytu, nech sa do soboty prihlásia v sakristii.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania Legionárska ulica.
Budúca nedeľa bude nedeľou Krstu Krista Pána, ňou sa končí vianočné obdobie. Popoludní o 16.00 bude v našom kostolíku koncert súboru Opatovčan z Opatoviec. Potešíme sa ešte vianočnými piesňami, všetkých Vás srdečne pozývam.
Veľmi pekne sa chcem poďakovať všetkým, čo akokoľvek prispeli k tomu, aby sme vianočné sviatky prežili aj tu v kostole čo najlepšie a najkrajšie. Teda tým, čo zdobili stromčeky, chlapom, miništrantom, čo pekne slúžia pri oltári, pani kostolníčkam, pani organistke a spevákom, deťom čo koledovali pre Dobrú novinu i tým, čo ste ich prijali. Pán Boh zaplať všetkým.
Všetkým vyprosujem milostiplný, požehnaný a pokojný nový rok!

Liturgický kalendár:
po: slávnosť Bohorodičky Panny Márie, prikázaný sviatok
ut: spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
st: spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
so: slávnosť Zjavenia Pána, prikázaný sviatok