Oznamy na 2. adventnú nedeľu 10.12.2017

Slávime druhú adventnú nedeľu. Dnes po svätej omši o 9.30 príde do kostola svätý Mikuláš… Ďakujem všetkým, ktorí mu pomohli…Dnes o 15.00 sa v piaristickom kostole uskutoční Benefičný koncert na podporu Hospicu milosrdných sestier. Program je na výveskách. Ste srdečne pozvaní.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00. Večerná nebude.
Aj v piatok bude svätá omša ráno o 7.00, večer bude v našej farnosti spoločná svätá spoveď. Spovedať sa bude od 18.00 do 19.00. Všetkých vás povzbudzujem k svätej spovedi, nech prežijeme sviatky s čistým srdcom.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania Nozdrkovce.
V novom týždni budú streda, piatok a sobota zimné kántrové dni. Zvlášť sa máme modliť za príchod Božieho kráľovstva do rodín a ich duchovnú obnovu a za pokoj a spravodlivosť vo svete.
Piaristické gymnázium pozýva v pondelok 11.12. na dobročinný Mikulášsky bazár, ktorý sa bude konať od 11.00 do 13.30 a neskôr od 15.30 do 18.00 v refektári gymnázia. Vchod do budovy školy bude cez kaviareň Alžbetka alebo z Palackého ulice.
Pútnické miesto Skalka vás dňa 12. decembra 2017 pozýva na slávenie spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej v Diecéznej svätyni na Skalke, kde uchovávame a uctievame jej sochu. Sväté omše v diecéznej svätyni v ten deň budú o 10:30 a o 16:00. Predtým bude príležitosť ku sv. spovedi a modlitba ruženca. Zároveň týmto dňom skončí pravidelné slávenie svätých omší na Skalke. Až do 13. januára bude Svätyňa zatvorená.

Liturgický kalendár:
st: spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
št: spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi