Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok 19.11.2017

Slávime tridsiatu tretiu nedeľu v období cez rok.

V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V piatok znova pozývam na faru deti, na „Dielničky.“ Začína sa o 16.00.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania  Soblahovská ulica.
Na budúcu nedeľu bude o 16.00 na fare ďalšie stretnutie tých, čo sa chcú zapojiť do koledovania “Dobrej noviny”. Pozývam všetky deti i mladých.
Budúca nedeľa je posledná v cirkevnom roku, Nedeľa Krista Kráľa, preto bude na budúcu nedeľu o 15.00 ďakovná pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou so zasväcujúcou modlitbou.
Na stránke www.mamnazor.sk mladí môžu v slovenčine vyplniť dotazník Synody o mládeži a povedať tak svoj názor na život, vieru a spoločnosť. Výsledky tohto dotazníka pôjdu na spracovanie do Vatikánu.
Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v pondelok 20.11.2017 o 17:00 na prednášku pátra Mateja Trizuljaka z rehole saletínov s názvom „RozVEDENÍ k Bohu v Radosti lásky“. Projekt „rozVEDENÍ k Bohu“ je odpoveďou Katolíckej cirkvi na Slovensku na potreby rozvedených. Prednáška sa uskutoční v refektári Piaristického gymnázia.
Novembrové tvorivé dielne v Centre pre rodinu sa ponesú v duchu blížiacich sa Vianoc. Pozývame rodičov s deťmi v nedeľu dňa 26.11.2017 o 16:00 stráviť spoločný čas pri výrobe adventných vencov.
Centrum ďalej pozýva slobodných katolíkov vo veku 28 – 42 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na stretnutie s názvom speed dating katRande, ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra o 18:00 v priestoroch Centra. Ďalšie informácie nájdete na stránkach CPR Trenčín a na výveskách.

Liturgický kalendár:

po: sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre
ut:  spomienka Obetovanie Panny Márie
st:  spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
pi:  spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, vietnamských mučeníkov
so: spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice