Oznamy na 31. nedeľu v období cez rok 5.11.2017

Slávime tridsiatu prvú nedeľu v období cez rok. Je aj prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15.00 bude tu v kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a krátka poklona.

Ešte dnes si v predsieni kostola môžete kúpiť „sviečky za nenarodené deti“. Minimálny príspevok do pokladničky je 1,- Euro za malú sviečku a 4,- za väčšiu voňavú. Výnosom z tohto predaja podporíme Fórum života.
V novom týždni v stredu nebude poklona, sväté omše budú celý týždeň večer o 17.30.
V piatok pozývam deti na faru na „Dielničky.“
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Záhumenská ulica.
Pozývame všetky deti a mladých, ktorí sa chcú zapojiť do koledovania “Dobrej noviny” na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu 12.11.2017 o 16:00 hod. na fare. Tešíme sa na vás. Koledovanie v našej farnosti bude prebiehať dňa 26.12.
Vo štvrtok slávi náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák okrúhle 60. narodeniny. Spojme sa v tento deň v modlitbe za neho. Nech ho všemohúci Boh i naďalej požehná dobrým zdravím tela i duše, aby posväcujúc seba i nás, mohol viesť k spáse. Na príhovor Panny Márie nech oplýva pokorou, múdrosťou a obetavosťou.
V dňoch 1. – 8. novembra môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Treba navštíviť cintorín a pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho stále platia tieto podmienky: Svätá spoveď v tomto čase, sväté prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Úmysly svätých omší sú zaplnené až do konca roka. Na nový rok sa začne zapisovať od začiatku decembra. Dať na svätú omšu bez dátumu môžete vždy.

Liturgický kalendár:
št: sviatok Výročie posviacky lateránskej baziliky
pi: spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
so: spomienka sv. Martina z Tours, biskupa