Oznamy na 26. nedeľu v období cez rok 1.10.2017

Slávime dvadsiatu šiestu nedeľu v období cez rok. Je aj prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15.00 bude pobožnosť k božiemu milosrdenstvu a eucharistické požehnanie.
Ďakujem všetkým, čo akokoľvek pomohli pri minulotýždňových hodoch.
V novom týždni bude prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budem v stredu, vo štvrtok a v piatok hodinu pred svätými omšami. V piatok po svätej omši bude prvopiatková pobožnosť a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.
Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, ku ktorím chodievam.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
V piatok o 16.00 pozývam na faru deti aj s mamami na „Dielničky“.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Biskupická ulica.
Začína sa mesiac október, v ktorom nám svätá Cirkev odporúča viac sa modliť modlitbu sv. ruženca, hlavne v rodinách…
Zamestnanci Kultúrno-informačného centra v Trenčíne pozývajú na prechádzku mestom so sprievodcom, v rámci ktorej sa v sobotu 7.10. o 16.00 viac dozviete o rehoľných rádoch, ktoré kedysi pôsobili alebo v súčasnosti pôsobia v meste. Prechádzka začne na Mierovom námestí pri KIC. Podrobnosti sú na výveske.
Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v nedeľu 8. októbra 2017 na turistický výlet na zrúcaninu Súľovského hradu. Odchod je o 09.00 od kostola sv. Rodiny v Trenčíne na Juhu alebo o 10.00 od parkoviska pod Súľovskými skalami.
Stále je možnosť prihlásiť sa na kurz Manželské večery, ktorý bude prebiehať od 5.10.2017 v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej ulici a je určený pre všetky manželské páry, ktoré chcú svoje manželstvo osviežiť a posilniť. Bližšie informácie a možnosti prihlásenia nájdete na webovej stránke Centra pre rodinu.

Liturgický kalendár:
po: spomienka Sv. anjelov strážcov
st: spomienka sv. Františka Assiského
št: spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny
so: spomienka Ružencovej Panny Márie