Oznamy na 24. nedeľu v období cez rok 17.9.2017

Slávime dvadsiatu štvrtú nedeľu v období cez rok.
Na budúcu nedeľu sú v našej farnosti hody. Slávnostná hodová svätá omša bude o 10.30 vonku, ak bude pekné počasie. Slávnostným kazateľom bude dp. František Šútor, kanonik nitrianskej sídelnej kapituly. Ranná svätá omša bude tak, ako býva, o 6.45. Po svätých omšiach bude hodová zbierka. Po svätej omši sa v kostole začne výročná farská poklona, ktorá sa ukončí požehnaním o 17.00. Prosím vás, aby ste si našli čas na zastavenie sa v kostole pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Všetkých po hodovej svätej omši pozývam na priateľské stretnutie s malým agapé pred kostolom...
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Za všetky tieto Božie dary poďakujeme pri svätej omši v piatok.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Soblahovská ulica.
Spolu s ostatnými farnosťami dekanátu chceme zorganizovať autobus do Bratislavy autobus na blahorečenie dona Titusa Zemana 30. septembra. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlasovať v sakristii do budúcej nedele.
Na budúcu nedeľu 24. sept. sa na Skalke uskutoční púť seniorov a krojovaných s poďakovaním za úrodu. Program začne o 14:00 pobožnosťou krížovej cesty a vyvrcholí o 16:00 slávnostnou sv. omšou.
Od 5.10.2017 bude v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej ulici opäť prebiehať kurz Manželské večery, určený pre všetky manželské páry, ktoré chcú svoje manželstvo osviežiť a posilniť. Bližšie informácie a možnosti prihlásenia nájdete na webovej stránke Centra pre rodinu alebo na výveske pred kostolom.

Liturgický kalendár:
st: spomienka sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov
št: sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
pi: spomienka sv. Emeráma, biskupa a mučeníka
so: spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza