Oznamy na 23. nedeľu v období cez rok 10.9.2017

Slávime dvadsiatu tretiu nedeľu v období cez rok. V našich kostoloch je dnes zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za všetky milodary.
Dnes sa v piaristickom kostole uskutoční benefičný koncert na podporu pútnického miesta Skalka. Viac informácií je na výveske, všetci ste pozvaní.

V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V piatok bude sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše budú tak, ako v nedeľu. Pred svätou omšou o 9.30 sa pomodlíme krížovú cestu k Sedembolestnej.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania ulica J. Zemana.
Spolu s ostatnými farnosťami dekanátu chceme zorganizovať autobus do Bratislavy autobus na blahorečenie dona Titusa Zemana 30. septembra. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlasovať v sakristii.
Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v pondelok 11.9.2017 o 17:00 na prednášku vdp. ICLic. Jozefa Varhaníka, cirkevného sudcu Nitrianskej diecézy a zároveň správcu farnosti sv. Rodiny v Trenčíne, s názvom „Rozvedení a sviatosti“. Prednáška sa uskutoční v refektári Piaristického gymnázia.
Od 5.10.2017 bude v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej ulici opäť prebiehať kurz Manželské večery, určený pre všetky manželské páry, ktoré chcú svoje manželstvo osviežiť a posilniť. Bližšie informácie a možnosti prihlásenia nájdete na webovej stránke Centra pre rodinu alebo na výveske pred kostolom.

Liturgický kalendár:
ut: spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie
st: spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
št: sviatok Povýšenia Svätého kríža
pi: slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
so: spomienka sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov