Oznamy na 22. nedeľu v období cez rok 3.9.2017

Slávime dvadsiatu druhú nedeľu v období cez rok. Svätá omša o 9.30 je dnes v Nozdrkovciach. Je prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15.00 bude v kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a krátka poklona Oltárnej Sviatosti.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
Na budúcu nedeľu je v našich kostoloch zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za všetky milodary.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Záhumenská ulica.

Liturgický kalendár:
št: spomienka na svätých Košických mučeníkov
pi: sviatok Narodenia Panny Márie, vo farskom kostole v Trenčíne sú hody a slávnostná svätá omša je tam o 18.00