Oznamy na 17. nedeľu v období cez rok 30.7.2017

Slávime sedemnástu nedeľu v období cez rok. Dnes je po svätých omšiach zbierka na kostol. Za každý milodar Pán Boh zaplať.V stredu, 2. augusta, možno podľa starobylej tradície získať vo všetkých farských a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Treba nábožne navštíviť daný kostol a pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha. Pritom stále platia tri podmienky: sv. spoveď v tom čase, sv. prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel Sv. Otca.
V novom týždni bude prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budem v stredu, vo štvrtok a v piatok hodinu pred svätou omšou.
V piatok po svätej omši bude prvopiatková pobožnosť.
Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, ku ktorým chodievam.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Biskupická ulica.
Budúca nedeľa bude zároveň sviatkom Premenenia Pána. 

Liturgický kalendár:
po: spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
ut: spomienka sv. sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
pi: spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza