Oznamy na 15. nedeľu v období cez rok

Slávime pätnástu nedeľu v období cez rok.
Zajtra je sviatok sv.  Andreja-Svorada a Beňadika, patrónov našej diecézy. O 10.00 bude na Skalke v diecéznej svätyni celebrovať sv. omšu náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00. Večerná nebude.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Soblahovská ulica.
Na budúcu sobotu a nedeľu bude púť na Skalke. V sobotu o 19.00 celebruje slávnostnú svätú omšu Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V nedeľu celebruje sv. omšu o 10.30 arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, spolu s našim nitrianskym biskupom. Informácie o celom bohatom programe nájdete na výveske alebo na internetovej stránke: www.putnickemiestoskalka.sk.
Dnes má náš otec biskup Mons. Viliam Judák 12. výročie biskupskej vysviacky. Myslime na neho vo svojich modlitbách.

Liturgický kalendár:
po: sviatok sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov