Oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 11.6.2017

Slávime Nedeľu Najsvätejšej Trojice.

Centrum pre rodinu Trenčín pozýva dnes o 16:00 všetky deti do záhrady centra na marionetové predstavenie Divadla pod hríbikom s názvom Poprepletko. Informácie sú aj na výveske.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok, svätá omša bude večer o 18.30 a po nej bude slávnostná procesia. Prosím deti, aby si priniesli lupienky kvetov, ktoré budú sypať pred Najsvätejšou Sviatosťou a zároveň prosím aj mamičky, nech sú s nimi v procesii.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania ulice Javorinská a Bottova.
Dňa 30. júna a 1. júla organizujeme pre miništrantov tradičný výlet. Chlapci miništranti budú mať tento výlet ako odmenu za celoročnú miništrantskú službu. Prihlasujte sa. Odchádzame v piatok o 12.00. Treba si zobrať karimatku, spacák, turistické oblečenie, pršiplášť, plavky a trošku jedla. Kto má stan, nech mi to nahlási v sakristii.
V piatok a v sobotu budú v Nitre vysvätení noví diakoni a kňazi. Myslime na nich vo svojich modlitbách.

Liturgický kalendár:
ut: spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
št: slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi