Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu 14.5.2017

Slávime piatu veľkonočnú nedeľu.
Po svätej omši o 9.30 je dnes, tu v kostole, stretnutie prvoprijímajúcich detí.
Dnes popoludní o 15.30 budú mať deti pravidelné stretnutie v cirkevnej škole, ktoré je spojené s hrami a aktivitami.
CPR pozýva v pondelok o 17.00 na prednášku ThDr. Juraja Sedláčka, univerzitného kaplána v Trenčíne, s názvom „Ako a prečo bolia otcovské rany?“. Prednáška bude v refektári u piaristov.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 9.30 bude prvé sväté prijímanie. Lavice v kostole budú rezervované pre rodičov a príbuzných detí, aj preto prosím, aby ste využili rannú svätú omšu.
Spovedať prvoprijímajúcich budem v sobotu od 10.00 do 10.30. Prosím príbuzných detí, aby aj svojou svätou spoveďou dali pekný príklad deťom. Prosím teda všetky deti, aby v sobotu boli tu. Po spovedi bude generálna skúška priebehu slávnosti, a potom majú rodičia prvoprijímajúcich detí službu upratať a vyzdobiť kostol, deti im pomôžu, už teraz im prajeme veľa síl. Nakoniec deti dostanú rovnošatu – odev na slávnosť.
V utorok a v stredu od 16.00 do 18.15 bude na fare preskúšanie detí, ktoré idú na prvé sväté prijímanie. Prosím, aby s každým dieťaťom prišiel aj jeden z rodičov…
Na budúcu nedeľu 21.5. 2017 sa uskutoční v centre mesta pri Dome armády druhý ročník podujatia „Deň rodiny v Trenčíne“ so začiatkom o 14.00. Pred ukončením podujatia zavíta medzi nás aj náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Podrobný program nájdete na výveskách.

Liturgický kalendár:
ut: spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka