Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu 7.5.2017

Slávime štvrtú veľkonočnú nedeľu. Po svätých omšiach je dnes zbierka na seminár, za všetky milodary nech sa Vám odplatí dobrý Pán Boh. Nezabúdajme sa aj modliť za duchovné povolania.
Po svätej omši o 9.30 je dnes, tu v kostole, stretnutie prvoprijímajúcich detí.
Je aj prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15.00 bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a krátka poklona.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
Ďakujem tým, čo včera upratovali kostol. Na budúci týždeň má túto službu upratovania Soblahovská ulica.

Liturgický kalendár:
so: spomienka blahoslavenej Panny Márie Fatimskej