Oznamy na Veľkonočnú nedeľu 16.4.2017

KralSlávime Veľkonočnú nedeľu, zmŕtvychvstanie Pána, najväčší sviatok katolíckej Cirkvi. Po svätých omšiach je dnes veľkonočná zbierka na potreby farnosti. Za milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
Dnes popoludní nebudú litánie tu v kostole.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby veľkonočné obrady v našej farnosti prebehli krásne a dôstojne. Ženám, ktoré upratovali, organistom a spevákom, tým, čo spievali pašie,  pani kostolníčkam, kvetinárom, miništrantom. Rovnako všetkým, ktorí si našli čas na poklonu pri Božom hrobe. Naša námaha nech sa odrazí v našich životoch, nech ju odmení Pán Boh.
Zajtra je Veľkonočný pondelok. Svätá omša bude ráno o 8.00. V meste sú sväté omše ako v nedeľu, okrem večernej v kostole Notre Dame. Tá nebude.
Celý týždeň Cirkev slávi ako jeden deň, sväté omše sú slávnostnejšie na oslavu vzkrieseného Krista. Vo veľkonočnom období sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
Ďakujem tým, čo včera upratovali kostol. Na budúci týždeň má túto službu upratovania Legionárska ulica.
Na budúcu nedeľu po svätej omši o 9.30 bude tu v kostole stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Účasť je nevyhnutná.
Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Na Skalke pri kaplnke Božieho milosrdenstva v starom lome bude pobožnosť o 14.30, potom bude procesia do kostola a o 16.00 bude slávnostná sv. omša. Srdečne vás pozývame.
Všetkým Vám chcem popriať krásne Veľkonočné sviatky! Nech posolstvo Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista prenikne naše životy, aby sme naplnení jeho pokojom a silou vládali niesť všetky kríže, a aby sme poznali ich zmysel a hodnotu!