Oznamy na 4. nedeľu cez rok 29.1.2017

Slávime štvrtú nedeľu v období cez rok.

V novom týždni bude prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budem v stredu, vo štvrtok a v piatok hodinu pred svätými omšami. V piatok bude po svätej omši prvopiatková pobožnosť a požehnanie.
Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, ku ktorím chodievam.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol. V novom týždni majú službu upratovania ulice Javorinská a Bottova.
Centrum pre rodinu pozýva na kurz „Manželské večery“, určený pre manželské páry, ktoré chcú svoje manželstvo osviežiť, zlepšiť. Kurz bude prebiehať každý utorok od 14.2.2017, no treba sa naň prihlásiť. Podrobnosti sú na výveskách.
Dnes o 16.00 pozýva CPR na Tvorivé dielne s názvom „Sochársky ateliér“ do priestorov centra na Farskej ulici.

Liturgický kalendár:
ut: spomienka sv. Jána Bosca, kňaza
št: sviatok Obetovania Pána – Hromnice, pri sv. omši sa požehnávajú hromničné sviece
pi: spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, po svätej omši bude svätoblažejské požehnanie